Turvallinen blackjack oikealla rahalla verkossa

 1. Pelaa Viking Runecraft Bingo Kolikkopeliä: Hän ei palaa kentille loppukauden aikana.
 2. Inter Casino Kokemuksia Suomi - Neljän erilaisen tervetulotarjouksen lisäksi voit nauttia päivittäisestä kampanjasta ja paljon bonuslisää Red Dog Casinossa.
 3. Arvostelu Party Casino Kotiutus: Ilmavoimat käveli suoraan kuuluisalle Boise State siniselle turpeelle ja poltti Broncos maassa ja ilmassa.

Parhaat netti casino

Norppa Casino Free Spins No Deposit Bonus
Lovemore on hauska kolikkopeli, joka sisältää kunnollisia voittoja ja kuvia.
Ridika Casino Free Spins No Deposit Bonus
Dr Jekyll Goes Wild on Scientific Gamesin kehittämä online-kolikkopeli.
Ei, meidän ei pitäisi ottaa historiallisia rakennuksia itsestäänselvyytenä.

Turvallinen slotit hedelmäpeli 2023

Ilmaista Rahaa Casino
Miksi kaikki sekoavat Bitcoinista.
Drift Casino Kirjaudu App
Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä täyttääksesi bonusrahojen kierrätysvaatimukset, on kierrättää ne vähintään kerran.
Onko Lotto Veroton

TEKNIIKKA ELÄMÄÄ PALVELEMAAN – TEKNIKEN I LIVETS TJÄNST ry

1.

Yhdistyksen nimi on Tekniikka elämää palvelemaan – Tekniken i livets tjänst ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rauhaa sekä tieteen ja teknologian vastuullista käyttöä. Yhdistys vastustaa asevarustelua ja etsii varustelutuotannolle rauhaa palvelevia sekä elämää suojelevia vaihtoehtoja. Yhdistyksen tavoitteena on edistää eettistä tietoisuutta, oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä sekä tietoisuutta koko ihmiskuntaa koskevista globaaleista ongelmista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, harjoittaa tiedotus-, kasvatus- ja julkaisutoimintaa ja tekee esityksiä viranomaisille toimintaansa liittyvissä asioissa. Yhdistys edistää tavoitteitaan myös kehitysmaissa, joissa se tukee sosiaalista tasa-arvoistumista sekä ekoteknologian käyttöä sekä kehittämistä ja tuntemusta koulutuksella, tavara- ja raha-avustuksilla sekä järjestämällä asiantuntijoille vierailuja yhteistyökohteisiin sekä yhteistyökohteista Suomeen. Vierailuilla seurataan sosiaalisen tasa-arvoistumisen sekä ekoteknologian käytön, kehittämisen ja tuntemuksen ja koulutuksen edistymistä sekä tavara- ja raha-avustusten käyttöä ja lisätään molemminpuolista tiedonvaihtoa sekä luennoidaan eettisistä ja ekologisista kysymyksistä. Yhdistys ottaa joustavasti huomioon yhteistyökumppanin tarpeet.

Yhdistys ylläpitää yhteyksiä muihin samoja tarkoituksia edistäviin järjestöihin.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi myös hankkia, hallita ja omistaa kiinteää omaisuutta.

3.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki tekniikan ja tieteen kehityksestä kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei jäsenmaksuvelvollisuutta.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

5.

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään liittymis- ja jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää syyskokous.

6.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 6 – 20 muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja 0-20 varajäsentä. Varajäseniä valitaan enintään yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.