Aurinkokeitinprojekti

TEP on käynnistämässä hanketta aurinkokeitinteknologian viemiseksi Etiopiaan. Hankkeessa aurinkouunien käyttöä opetetaan mm. kotitalouksille, kouluille ja pienyrityksille. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että paikalliset työpajat kiinnostuisivat aurinkouunitekniikasta ja ryhtyisivät valmistamaan niitä itse.

Hanketta voi tukea tilisiirrolla keräystilille.
Keräystilin numero on FI62 8000 1971 2608 08. Viite 1232.
Keräykselle on Poliisihallituksen lupa. Luvan numero on RA/2018/920.

Lisätietoja antaa hankevastaava Kari Silfverberg, karisilf(ät)gmail.com.

Rauhankasvatus

Vuonna 2017 lahjoituksilla tuettiin Etiopian Dibe Adaman koulun ympäristökasvatustyötä. Lahjoituksilla hankittiin sadevesitankit, joiden avulla kerätään sadevettä koulurakennusten katoilta kasvimaan ja puuntaimien kasvatusta varten. Hankkeen organisoijana toimii Etiopian luonnonsuojeluliitto (Ethiopian Wildlife and Natural History Society EWNHS), joka on ollut TEPin yhteistyökumppani vuodesta 2015.

Lisätietoja antaa Kari Silfverberg, karisilf(ät)gmail.com.

Tiedot keräysluvasta:
Keräysluvan saaja: Tekniikka elämää palvelemaan ry
Luvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2018/920
Luvan myöntämisajankohta: 12.10.2018
Keräyksen toimeenpanoaika: 1.11.2018-31.1.2020
Keräysalue: Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja kohdealue:
-ekologisen tekniikan ja käytön edistämiseen kehitysmaissa
-Mogadishuun perustetun naisten valmentavan ammattikoulun tukemiseen (parturikampaaja- ja kosmetologikoulu)
-rauhantyöhön, jolla pyritään edistämään rauhankulttuuria, -opetusta ja –kasvatusta
-kansainvälisen rauhanjärjestöyhteistyöhön
Keräysvarat on tarkoitus käyttää vuosina 2018-2020
Käytännön toimeenpanija: Tekniikka elämää palvelemaan ry