Sinempumelelo

TEP avusti Sinempumelelo-katulapsikotia ja sen tarvikehankintoja ilman erillistä hankekirjanpitoa.

Lisätietoja: tep(at)kaapeli.fi

Amakhaya-hanke

Tekniikka elämää palvelemaan ry tuki Etelä-Afrikassa Youth for Christ (YfC) -järjestön AMAKHAYA-projektia, sen toimintaa köyhien lasten ja nuorten hyväksi ja katulapsikotia Johannesburgissa. Katulapsikodissa oli paikka (koti) noin 50 lapselle ja nuorelle. Amakhayan henkilökunta tuki lasten koulunkäyntiä eri tavoin, mm. kuljettamalla lapset kouluun ja ostamalla koulukirjat ja koulupuvut. 

TEPin Amakhaya-hanke alkoi vuonna 2003 ja se oli jatkoa Etelä-Afrikan yhteistyöhankkeille, jotka alkoivat 1997 Rauhankasvatusinstituutin toimesta. Hankkeen rahoitus oli huomattavalta osalta tapahtunut suomalaisten koululaisten taksvärkkituella. Lisäksi vuosina 2003-2004 ja 2007-2008 hanke sai UM:n tukea.

Amakhayalla oli lasten koulunkäynnin turvaamisessa ollut tärkeänä osana lahjoituksena saatu pikkubussi. Bussi kuitenkin varastettiin ja lasten koulunkäynti vaikeutui.

Lisätietoja: Risto Kekkonen,
sähköposti helena.risto.kekkonen( AT )kolumbus.fi 
 

Amakhayan bussi