Ari lampinen alustaa keskustelun aiheesta
Kotimaiset biopolttoaineet – näkymät, vaikutukset, politiikka
Ari Lampinen on Suomen Biokaasuyhdistyksen puheenjohtaja ja vetää
Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanketta.