Tekniikka elämää palvelemaan – Tekniken i livets tjänst ry:n kevätkokous pidetään lauantaina 22.4.2017 klo 14.00 Lapinlahden Lähteen auditoriossa, Lapinlahdentie 1, Helsinki.
Kokouksesta toimitetaan kutsu yhdistyksen jäsenille TEP ry:n tiedotteen 1/2017 yhteydessä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat, kuten

kertomus vuoden 2016 toiminnasta, tuloslaskelma ja tase
– tilintarkastajan lausunto
– tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokouksen jälkeen jatkamme klo 15.00 kaikille avoimella seminaarilla, jossa julkistetaan kirja
”Ympäristöriskit, kiertotalous ja ilmastosodat”.
Alustajana kirjan kirjoittanut professori Antero Honkasalo.
Esityksen diat

Tapahtuma Facebookissa