Etiopia ja Kenia

Tue ekoteknologian edistämistä

TEP on kehittänyt kehitysmaihin soveltuvan aurinkouunin, joita rakennetaan paraikaa paikallisin voimin Kenian Kakamegassa yhteistyössä usean suomalaisen ja kenialaisen järjestön kanssa. Aurinkouunien käyttöä opetetaan mm. kotitalouksille, kouluille ja pienyrityksille. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on, että paikalliset työpajat kiinnostuisivat aurinkouunitekniikasta ja ryhtyisivät valmistamaan niitä itse.

TEPin tavoitteena on käynnistää aurinkouunien rakentaminen paikallisin voimin myös Etiopiassa.

Ekoteknologian edistämistä voi tukea lahjoituksella keräystilille:
FI62 8000 1971 2608 08
Viite 2020211
Keräykselle on Poliisihallituksen lupa RA/2019/1177
Lisätietoja antaa hankevastaava Kari Silfverberg, karisilf(ät)gmail.com

Somalia

Auta pitämään Mogadishun naisten ammattikoulu toiminnassa

Kolmivuotisesta nuorten naisten parturi-kampaaja -ammattikoulusta on valmistunut tähän mennessä 65 oppilasta. Valmistuneista 39 on jo tähän mennessä työllistynyt yksityisellä sektorilla, 7 on aloittamassa yrittäjyyttä ja 5 on kumppanina erilaisissa hankkeissa. Vain kolme opiskelijaa keskeytti opinnot. Koulusta on vastuussa Peace Education and Woman Active (PEWA) –järjestö, jolla on kymmenen vuoden kokemus tyttöjen peruskoulutuksen järjestämisestä. Koulu sai vuosina 2014-16 Ulkoministeriön avustusta.

Vuodesta 2017 alkaen Mogadishun nuorten naisten valmentava ammattikoulu on toiminut pelkästään TEPin keräämin lahjoitusvaroin, sillä Ulkoministeriö ei myöntänyt jatkoavustusta. Toiminta on kuitenkin pystynyt jatkumaan aiempaa pienimuotoisempana. Koulu on myös hankkinut hieman omia myyntituloja.

Avusta Mogadishun naisten ammattikoulua lahjoituksella keräystilille:
FI74 8000 1470 8890 99
Viite 2020237
Keräykselle on Poliisihallituksen lupa RA/2019/1177
Lisätietoja antaa Zahra Abdulla, p. 040-588 2977, zahra.abdulla (ät) gmail.com

Meidän maapallo

Rauhantyö

Rauhantyöllä edistetään rauhankulttuuria Suomessa ja kehitysmaissa. Lahjoitetut varat käytetään opetukseen, rauhankasvatukseen sekä  kansainväliseen rauhanjärjestöjen yhteistyöhön.

Vuonna 2017 lahjoituksilla tuettiin Etiopian Dibe Adaman koulun ympäristökasvatustyötä. Lahjoituksilla hankittiin sadevesitankit, joiden avulla kerätään sadevettä koulurakennusten katoilta kasvimaan ja puuntaimien kasvatusta varten. Hankkeen organisoijana toimii Etiopian
luonnonsuojeluliitto (Ethiopian Wildlife and Natural History Society EWNHS), joka on ollut TEPin yhteistyökumppani vuodesta 2015.

TEP toimii ICAN-verkostossa (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) ja INESissä (International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility). Näiden lisäksi TEP tekee yhteistyötä usean muun kotimaisen ja kansainvälisen rauhanjärjestön kanssa.

Rauhankasvatusta voi tukea lahjoittamalla tilille:
FI15 8000 2810 6262 25
Viite 2020224
Keräykselle on Poliisihallituksen lupa RA/2019/1177
Lisätietoja antaa Kari Silfverberg, karisilf(ät)gmail.com

Liity TEPin jäseneksi tai kannatusjäseneksi täällä.

Tiedot rahankeräysluvasta:
Keräysluvan saaja: Tekniikka elämää palvelemaan ry

Luvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2019/1177
Luvan myöntämisajankohta: 23.12.2019
Keräyksen toimeenpanoaika: 1.2.2020-31.1.2022
Keräysalue: Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja kohdealue:
-Ekotekniikan edistäminen kehitysmaissa. Tarkoituksena on edistää tarpeen mukaan kehitysmaihin soveltuvan ekologisen tekniikan kehittämistä ja käyttöä yhteistyökohteissa sekä sen kehittämistä Suomessa.
-Tyttöjen ammatillisen koulutuksen tukeminen Somaliassa.
-Rauhantyöhön, jonka tarkoituksena on edistää rauhankasvatusta ja koulutusta Suomessa ja kehitysmaissa sekä tehdä kotimaista ja kansainvälistä rauhanjärjestöyhteistyötä
Keräysvarat on tarkoitus käyttää vuosina 2020-2022
Käytännön toimeenpanija: Tekniikka elämää palvelemaan ry