YK:n yleiskokouksen vuonna 2017 hyväksymä ydinasekieltosopimus astuu voimaan 22.1.2021. Ydinaseiden kieltävä sopimus (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) hyväksyttiin YK:ssa 7.7.2017. Sopimuksen puolesta äänesti 122 maata. Sopimus astuu voimaan 90 päivää sen jälkeen, kun 50 valtiota on ratifioinut sen. Honduras oli viideskymmenes ratifioinut valtio ja ratifioi sopimuksen 24.10.2020, joten sopimus astuu voimaan 22.1.2021. Sopimuksen on allekirjoittanut 84 maata.

Suomi ei ole allekirjoittanut ydinasekieltosopimusta, eikä ollut edes neuvottelemassa sopimuksen sisällöstä YK:ssa. Vaikka hallitusohjelman mukaan Suomi ainoastaan seuraa sopimuksen kehitystä, on kolme hallituspuoluetta ilmoittanut kannattavansa ydinasekieltoon liittymistä. Vuonna 2019 tehdyn mielipidemittauksen mukaan 84 % suomalaisista kannattaa sopimukseen liittymistä.

“Ei voi yhtä aikaa vastustaa ydinaseita ja puolustaa oikeutta niiden hallussapitoon. Suomen on lopulta valittava puolensa ja otettava kantaa, haluaako se oikeasti kieltää ydinaseet joukkotuhoaseina vai puolustaako se ydinsevaltioiden oikeutta uhata niillä koko ihmiskuntaa”, toteaa ICAN Finland -verkoston toinen koordinaattori Claus Montonen.

ICAN Finland on kansainvälisen ydinaseisen vastaisen ja ydinaseiden hävittämiseen tähtäävän ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) verkoston suomalainen toimintaverkosto. Claus Montonen on TEPin hallituksen jäsen ja TEP on kansainvälisen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) verkoston jäsen.