Kari Silfverberg 11/2018

TEP oli vuosina 2013-15 mukana pienimuotoisessa aurinkokeitinyhteistyössä, jota Kirkkonummen Veikkolan koulu toteutti kahden etiopialaisen koulun kanssa. Veikkolan koululla harjoiteltiin koululaisten kanssa aurinkouunien rakentamista, ja mukana kehittelyssä olivat Kari Silfverberg ja Jouko Niemi TEP:stä. Kari järjesti Etiopian luonnonsuojeluliiton EWNHS:n kanssa yhteydet kolmeen etiopialaiseen kouluun (Yemane Berhan Addis Abebassa, Bahir Darin ammattikoulu ja Sertse Dengel), ja pieni Veikkolan koulun delegaatio teki niihin vierailun, jonka aikana opetettiin aurinkouunien rakentamista. Sen jälkeen laadittiin TEP:n ja EWNHS:n yhteistyönä hankesuunnitelma laajemmasta aurinkokeitinkehittelystä ja –koulutuksesta ja haettiin ulkoasiainministeriöltä kansalaisjärjestöjen hanketukea. Tukea ei valitettavasti kuitenkaan myönnetty UM:n kehitysyhteistyö-hanketukimäärärahoihin kohdistuneen rajun leikkauksen vuoksi.

Tämän jälkeen aurinkokeitinkehittelyjä ja hankerahoitusmahdollisuuksien etsimistä on jatkettu. Mukana on oltu myös Helsingin Pohjois-Haagan Lions-klubin käynnistämässä ja kaikkien pohjoismaiden Lions-klubien yhteisesti rahoittamassa aurinkouunihankkeessa Kenian Kakamegassa. Siellä on jo saatu valmiiksi yli tuhat aurinkouunia.

Kakamegan hankkeessa saadun kokemuksen pohjalta ollaan nyt käynnistämässä yhteistyötä etiopialaisen Selam Children’s Village –organisaation yhteydessä toimivan ammattikoulun Tsehay Roshili Industrial and Agricultural Engineering (TRIAE) kanssa. Tarkoituksena on kehitellä edelleen Kakamegan aurinkouunimallia, valmistaa aurinkouuneja ja järjestää uuninrakennus- ja käyttökoulutusta. Hankerahoitusta haetaan mm. Suomen EKOenergia-verkostolta. Jos rahoitus järjestyy, aloitetaan hankkeen toteutus helmikuussa 2019. Hankekehittelyssä pyritään hyödyntämään myös uuden suomalais-intialaisen InSIC-innovaatioverkoston kautta saatavaa aurinkotekniikan osaamista.

Mikäli haluat tukea aurinkouunihanketta Etiopiassa, voit lahjoittaa keräystilillemme
Ekotekniikan edistäminen kehitysmaissa FI62 8000 1971 2608 08, viite 1232

Kirjoitus on julkaistu alun perin TEPin jäsenkirjeessä 2018