Sotkamon luonto ry:n uraanilausunto työ- ja elinkeinoministeriölle löytyy nettisivuilta
www.sotkamonluontory.blogspot.com

Sotkamon Luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin mielestä Terrafamelle ei tule myöntää lupaa uraanin tuotantoon ja talteenottoon, koska yhtiö ei täytä ydinenergialain asettamia vaatimuksia.