Ydinaseiden vastainen ICAN Finland -verkosto on teettänyt Kantar TNS:llä mielipidekyselyn suomalaisten suhtautumisesta ydinasekieltoon ja Suomen kannasta YK:n ydinasekieltosopimukseen. Kyselyssä edustavalle otokselle (N = 1002) esitettiin kaksi kysymystä, jotka sanamuodoltaan vastasivat Ruotsissa tehdyn kyselyn kysymyksiä. Tulokset ovat varsin yksiselitteisiä:

1. Kannatatteko kaikkien ydinaseiden täydellistä kieltämistä?

Kyllä: 87%
Ei: 8%
Ei osaa sanoa: 5%

2. Pitäisikö teidän mielestänne Suomen allekirjoittaa YK:n ydinaseet kieltävä sopimus?

Kyllä: 84%
Ei: 8%
Ei osaa sanoa: 8%

ICAN Finlandin koordinaattorit Kati Juva ja Claus Montonen pitävät tulosta erityisen hyvänä. “Suomalaiset selvästi ymmärtävät, että ydinaseet ovat edelleen todellinen uhka. Kansainvälisen ilmapiirin kiristymisen myötä ydinsodan riski on kasvanut, ja ainoa keino välttää se on ydinaseiden täydellinen kieltäminen ja hävittäminen”, Juva toteaa.

“Suomi on YK:ssa julistanut tukevansa kaikkia vakavasti otettavia pyrkimyksiä ydinaseriisuntaan ja haluavansa liittyä niihin. Ydinasekieltosopimus on historian tähän asti vakavin yritys aikaansaada täydellinen ydinasekielto, ja ainoa ydinaseriisunta-aloite, joka tänään etenee. Suomen on allekirjoitettava kieltosopimus ja toimittava sen edistämiseksi kaikilla foorumeilla”, sanoo Montonen.

Kyselyn tulokset ovat yhteneväisiä Ruotsissa aiemmin tänä vuonna tehdyn kyselyn kanssa, jossa 85% kannattaa ydinasekieltosopimuksen allekirjoittamista. Myös kansalaismielipide EU:n ydinaseita rajojensa sisällä säilövissä maissa on selkeästi niitä vastaan, kuten ICAN YouGov:illa teettämästä tutkimuksesta ilmenee.

Lisätietoja:

Koordinaattori Kati Juva
050 5002318

Koordinaattori Claus Montonen
040 7554248

Lähteet

– Tiedote taustatietolinkkeineen Rauhanliiton verkkosivuilla:
rauhanliitto.fi/rauhanliitto/ajankohtaista/tiedotteet/laaja-enemmisto-suomalaisista-kannattaa-ydinaseiden-kieltamista

– Starkt stöd för att Sverige undertecknar kärnvapenförbudet
globalportalen.org/artiklar/nyhet/starkt-stod-for-att-sverige-undertecknar-karnvapenforbudet

– Polls: Public opinion in EU host states firmly opposes nuclear weapons
www.icanw.org/campaign-news/polls-public-opinion-in-eu-host-states-firmly-opposes-nuclear-weapons/

 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) on kansainvälinen ydinaseiden kieltämiseen ja hävittämiseen keskittyvä verkosto. ICAN sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017.