Jouko Niemi 11/2018

Lokakuussa oli Helsingin seudulla sarja tapahtumia, joissa uuden aurinkoenergiaverkoston InSIC:n (International Solar Innovations Council) Intiasta tulleet vieraat ja suomalaiset jakoivat tietojaan uusimmista aurinkoenergiainnovaatioista ja niihin liittyvästä tekniikasta sekä tämänhetkisestä aurinkoenergian hyödyntämistilanteesta Intiassa ja Suomessa. Selvisi, että Intiassa asennettu aurinkosähköteho on 23 GW ja yksittäisenkin aurinkovoimalan teho 1 GW. Tapaaminen Suomessa oli jatkoa Intiassa viime huhtikuussa järjestetylle vastaavalle tapaamiselle, jonne lähti vieraita Suomesta. Verkosto rekisteröitiin Suomeen 30.8.2017. Puheenjohtajana toimii idean alkuunpanija, intialainen professori Gon Chaudhuri. Suomen päässä asiaa on aktiivisesti varapuheenjohtajana vetänyt kirjailija Risto Isomäki. Verkoston pääajatus on myös kaikkein köyhimpien tarpeisiin soveltuvan yksinkertaisen ja halvan aurinkoenergiatekniikan edistäminen. Rajaus aurinkoenergiaan ei ole ehdoton, mutta ekologisuus on. Sitä paitsi aurinkoenergia vaatii rinnalleen innovaatioita muilta alueilta, kuten energian varastoinnista.

Lisää aiheesta löytyy Risto Isomäen blogista, Siemenpuu-säätiön sivuilta: https://www.siemenpuu.org

InSIC:in kotisivut: http://www.solarinnovations.org/

Kirjoitus on julkaistu alun perin TEPin jäsenkirjeessä 2018