Ydinvoimalla ei ole rakentavaa roolia ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Paitsi että ydinvoimassa on suuri turvallisuusriski, sen lisäksi on olemassa valtava ratkaisematon ydinjäteongelma ja sen hallinta, ydinvoiman rakentamisen ja tuotetun sähkön kalleus sekä uraanilouhinnan tuhoisat ympäristövaikutukset.
Ydinvoiman on kuitenkin esitetty olevan nollapäästöinen energiatuotannon muoto ja ratkaisu ilmastokysymykseen. Väite ei kuitenkaan kestä tarkempaa tarkastelua, kuten liitteenä olevasta Beyond Nuclear:in suomeksi käännetystä julkaisusta käy ilmi.
Lisäksi ilmastonmuutokseen on jo ratkaisuna olemassa olevien halvempien, turvallisempien ja ympäristötehokkaampien ratkaisujen nopea kehitys.

Liitteet