Vuoden 2017 Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty verkostolle International Campaign to Abolish Nuclear weapons – ICAN. TEP on Suomen verkoston ICAN Finlandin perustajajäsen ja on osallistunut aktiivisesti sen toimintaan alusta alkaen.

ICAN saa palkinnon työstään kiinnittää huomiota ydinaseiden käytön katastrofaalisiin humanitaarisiin seurauksiin. ICANin panos ydinasekieltosopimuksen aikaansaamiseksi on ollut ratkaiseva.

Palkinto on kunnianosoitus tuhansien aktivistien väsymättömälle työlle kamppailussa ydinaseita vastaan. Ydinaseilla ei ole mitään laillisesti perusteltavaa tarkoitusta ja niistä on päästävä eroon.

Ydinasekieltosopimus, jonka on tähän asti allekirjoittanut 53 maata, on valtava saavutus ja selvä osoitus, että ydinaseriisunnassa vallitseva pysähtyneisyys ei ole hyväksyttävissä. Jos suurvallat eivät ole valmiita eliminoimaan ainoan ihmiskunnan hävittämiseen pystyvän joukkotuhoaseen, kansalaisyhteiskunnan on pakotettava ne siihen.