Riitta Wahlström – International Peace Research Associationin hallituksen entinen jäsen – 11/2018

Asevarusteluun ja sotilastoimintaan käytetään käsittämättömän paljon varoja. Tutkijoiden (SIPRI) mukaan vuonna 2017 militarismiin käytettiin maailmanlaajuisesti 1739 miljardia US dollaria. Entä jos tämä summa käytettäisiin ilmastonmuutoksen ja köyhyysongelmien ratkaisemiseen?

Sotilastoiminta rauhan ja sodan aikana tuhoaa maata, ilmakehää ja luonnonvaroja. Kirjassaan Green Zone, Environmental Costs of Militarism Barry Sanders toteaa, että noin 10-30 % erilaisista ympäristöongelmista johtuu sotilastoiminnasta. Sotaharjoitukset ovat suuria ympäristötuhoajia. Kun yksi moderni hävittäjäkone on tunnin – siis vain tunninilmassa, se kuluttaa noin 6 000 litraa polttoaineitta ja pitkän matkan pommikone jopa 12 500 litraa tunnissa.

FT Antero Honkasalo toteaa Tekniikka elämää palvelemaan ry:n julkaisemassa kirjassa Ympäristöriskit, kiertotalous ja ilmastosodat seuraavasti: ”Armeijat tuottavat vaarallista jätettä käytöstä poistettujen aseiden ammusten ja saastuneiden maa-alueiden muodossa.” Joukkotuhoaseiden ympäristövaikutukset ovat vakavia. Pelkästään fossiilisten polttoaineiden käyttö sotilastoiminnassa aiheuttaa huomattavasti saasteita, puhumattakaan ydinaseista ja kemiallisista aseista. Pahinta köyhien maiden kannalta on se, että asekauppiaat myyvät aseita luonnonvaroja vastaan. Aseelliset konfliktit ja sodat jatkuvat köyhissä maissa niin kauan kuin asekauppiaat myyvät siellä aseita.

Sotilastoiminnan ympäristövaikutukset on vaiettu asia. Maailman ilmastokokoukset eivät ole maininneet sanallakaan militarismin vaikutuksia ympäristöön. Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportti toteaa, että ilmastonmuutos on suurin turvallisuusuhka ja ihmiskunnan tulisi toimia kestävämmin. Asialla on kiire, ei ole enää aikaa odottaa.

Ihmiskunnalla on kiire toteuttaa laajamittaista aseidenriisuntaa sekä ydinaseiden ja kemiallisten aseiden täyskieltoa. Asetehtaiden muuttaminen ekotekniikkatehtaiksi on tehtävä viipymättä. Asekauppa globaalisti tulee tehdä laittomaksi.

Ympäristönsuojelu on todellista maanpuolustusta. Asevarusteluun ja militarismiin käytetyt varat tulisi suunnata ekotekniikan ja ympäristösuojelutoimien kehittämiseen ja käytäntöön ottamiseen.

Kirjoitus on julkaistu alun perin TEPin jäsenkirjeessä 2018