Aurinkokeitinprojekti

TEP on käynnistämässä hanketta aurinkokeitinteknologian viemiseksi Etiopiaan. Hankevalmistelumatka tapahtui helmikuussa 2015.

Hanketta voi tukea tilisiirrolla keräystilille.
Keräystilin numero on FI62 8000 1971 2608 08. Viite 1232.
Keräykselle on Poliisihallituksen lupa. Luvan numero on POL-2015-9671.

Lisätietoja antaa hankevastaava Kari Silfverberg, karisilf(ät)gmail.com.

Rauhankasvatus

TEP on lähettämässä avustusta Dibe Adama -koululle ja luontokerholle ymparistötyöhön. Yhteistyöjärjestönä toimii Etiopian luonnonsuojeluliitto (Ethiopian Wildlife and Natural History Society EWNHS), jonka kanssa sopimuksen laatiminen on loppusuoralla.

Keräystilille voi lähettää avustusta jo nyt.
Keräystilin (poliisihallituksen lupa, ks. alla) numero on
FI15 8000 2810 6262 25. Viite 1232.

Lisätietoja antaa Kari Silfverberg, karisilf(ät)gmail.com.

Tiedot keräysluvasta:
Keräysluvan saaja: Tekniikka elämää palvelemaan – Tekniken i livets tjänst ry
Luvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus
Luvan numero: POL-2015-9671
Luvan myöntämisajankohta: 21.12.2015
Keräyksen toimeenpanoaika: 21.12.2015-20.12.2017
Keräysalue: Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Keräysvarat on tarkoitus käyttää vuosina 2016-2017