Tekniikka elämää palvelemaan – Tekniken i livets tjänst ry:n kevätkokous ja -seminaari pidetään lauantaina 24.3.2012 klo 14-18 osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B, Kehys ry:n kokoustila, Helsinki (kokouspaikka vaihtunut naapurirappuun). Kokouksesta on toimitettu kutsu yhdistyksen jäsenille TEP ry:n tiedotteen 1/2012 ohessa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat, kuten

  • vuoden 2011 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
  • tilintarkastajien lausunto
  • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Kevätkokouksen päätyttyä n. klo 15
Juha Rautjärvi (johtava asiantuntija, Säteilyturvakeskus)
alustaa aiheesta
“Ydinsulkuvalvonta – kylmän sodan aikana luotu järjestelmä, uusien haasteiden edessä”